Nhà cấp 4 tầng lửng – Thiết kế đặc biệt với giá rẻ nhất chỉ 100 triệu

Với các mẫu nhà cấp 4 tầng lửng này phần không gian trên mái được tận dụng làm một tầng lửng cũng được bố trí các phòng chức năng khác nhau.