Mua đường phèn ở đâu

Hà Nội vào những ngày của tháng 3 âm lịch, trái mơ rất nhiều. Loại trái này mỗi năm chỉ có 1 mùa và thường rộ đâu đó chỉ trong một tháng. Trông chúng...